href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
KONCERNA LĪGUMS
Drukāt

Koncerna līgums

Koncernu likums attiecas uz jebkuru uzņēmumu grupu, kas veic saskaņotu komercdarbību. Lielākoties šādas grupas veido valdošais mātes uzņēmums un viens vai vairāki atkarīgie uzņēmumi.
 
Protams, ka koncerna valdošais uzņēmums virza savas ekonomiskās apvienības komercdarbību vispirms paša koncerna, nevis kāda atsevišķa tā dalībnieka interesēs. Tas var apdraudēt koncernā ietilpstošo atkarīgo uzņēmumu intereses, kā arī šo uzņēmumu mazākuma akcionāru un kreditoru intereses. To aizsargājot, Koncernu likums pieprasa publiskot ziņas par koncerna esamību, lai visas ieinteresētās personas varētu uzzināt par uzņēmuma, kā koncerna dalībnieka, iespējamiem komercdarbības ierobežojumiem. Ziņu publiskošana ir pienākums pašiem koncerna atkarīgajiem uzņēmumiem. Ziņas publisko, iesniedzot un reģistrējot atkarības pārskatus vai koncerna līgumu.
 
Atkarības pārskatā ir jāziņo par visiem iepriekšējā gadā veiktajiem darījumiem starp koncerna uzņēmumiem, kā arī par darījumiem, ko atkarīgais uzņēmums veica ar trešajām personām nevis savās, bet koncerna interesēs. Uz atkarības pārskatu attiecas tādi paši revīzijas, apstiprināšanas un reģistrēšanas noteikumi, kas uz atkarīgā uzņēmuma gada pārskatu.
 
Kā alternatīvu atkarības pārskata sastādīšanai, atkarīgais koncerna dalībnieks var izvēlēties koncerna attiecību publiskošanu, noslēdzot ar grupas valdošo uzņēmumu koncerna līgumu. Koncerna līguma priekšmets ir atkarīgā uzņēmuma vadības pakļaušana koncerna valdošajam uzņēmumam un/vai atkarīgā uzņēmuma peļņas nodošana koncerna valdošajam uzņēmumam.
 
Koncerna līguma iespējamās priekšrocības:
 
1. Ja ir noslēgts koncerna līgums, tad koncerna atkarīgais uzņēmums ir atbrīvots no ikgadējā pienākuma sastādīt, pārbaudīt, apstiprināt un reģistrēt atkarības pārskatus.
 
2. Koncerna līgumu var noslēgt uzņēmumi, kuri vispār nav savstarpēji saistīti caur līdzdalību kapitālā – piemēram, tādā veidā koncerna valdošais uzņēmums iegūst tiesības pārņemt atkarīgā uzņēmuma peļņu; tapāt šādi uzņēmumi pēc apvienošanās līgumiskajā koncernā var veidot arī PVN grupu.
 
3. Ja ir noslēgts koncerna līgums, tad koncerna valdošais uzņēmums ir tiesīgs dot tiešus saistošus norādījumus atkarīgajam uzņēmumam. Tas krietni samazina formalitātes, piemēram, nebūs nepieciešama valdošā uzņēmuma norādījumu noformēšana abu komercsabiedrību pilnsapulču un valžu lēmumu veidā.
 
4. Atkarības pārskata apstiprināšana vienmēr ir saistīta ar risku, ka tas neatbilst likumdošanas prasībām. Pēc atkarības pārskata publikācijas mazākumakcionāri vai kreditori var celt prasību tiesā, apstrīdot uzņēmuma rīcību vai prasot zaudējumu atlīdzināšanu.
 
5. Ja ir noslēgts koncerna līgums, tad saskaņā ar Koncernu likumu būtiski samazinās atkarīgā uzņēmuma valdes atbildība par koncerna interesēs veiktajiem atkarīgā uzņēmuma darījumiem.
 
6. Ikgadējās izmaksas par atkarības pārskatu sastādīšanu, revīziju, apstiprināšanu un reģistrāciju tikai augs; turpretim izmaksām par koncerna līguma noslēgšanu ir vienreizējs raksturs, jo koncernu līgumu var slēgt uz nenoteiktu laiku.
 
ZAB PETROVS & PARTNERI palīdzēs Jums sagatavot koncerna līguma projektu, kā arī veikt tā reģistrāciju. Ja vēlaties uzzināt par koncerniem vairāk, lūdzu, zvaniet par tālr. +371 6703 5381 vai rakstiet general@petrovs.lv.2021, April
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    Kodulehe loomine