href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
ATKARĪBAS PĀRSKATI VAI KONCERNA LĪGUMS?
Drukāt

 Atkarības pārskati vai koncerna līgums?

Latvijas Koncernu likums attiecas uz jebkuru uzņēmumu grupu, kas veic saskaņotu komercdarbību. Lielākoties šādas grupas veido mātes (valdošais) uzņēmums un viena vai vairākas meitas (atkarīgās) sabiedrības.
 
Protams, ka koncerna valdošais uzņēmums virza šādas ekonomiskas vienības komercdarbību vispirms koncerna, nevis kāda atsevišķa tā dalībnieka interesēs. Tas var apdraudēt koncerna atkarīgo sabiedrību intereses, kā arī to mazākuma akcionāru un kreditoru intereses. Aizsargājot viņus, likums pieprasa publiskot ziņas par koncerna esamību, lai visas ieinteresētās personas varētu iegūt informāciju par kāda koncerna dalībnieka iespējamiem saimnieciskās brīvības ierobežojumiem. Ziņu publiskošanas pienākums piekrīt atkarīgajām sabiedrībām, kam ir jāatklāj koncerna esamība, reģistrējot atkarības pārskatus vai koncerna līgumu.
 
Atkarības pārskatā ir jāziņo par visiem iepriekšējā gadā starp koncerna dalībniekiem veiktajiem darījumiem, kā arī par darījumiem, ko atkarīgā sabiedrība veica ar trešajām personām koncerna interesēs. Uz atkarības pārskatu attiecas tādi paši audita, apstiprināšanas un reģistrēšanas noteikumi, kas uz atkarīgās sabiedrības gada pārskatu.
 
Kā alternatīvu atkarības pārskata sastādīšanai, atkarīgā sabiedrība var izvēlēties koncerna attiecību „legalizāciju”, noslēdzot un reģistrējot ar grupas valdošo uzņēmumu koncerna līgumu. Koncerna līguma priekšmets ir atkarīgās sabiedrības vadības pakļaušana koncerna valdošajam uzņēmumam un/vai atkarīgās sabiedrības peļņas nodošana koncerna valdošajai sabiedrībai.
 
Koncerna līguma iespējamās priekšrocības:
 
1. Ja ir noslēgts koncerna līgums, tad atkarīgā sabiedrība ir atbrīvota no ikgadējā pienākuma sastādīt, pārbaudīt, apstiprināt un reģistrēt atkarības pārskatus.
 
2. Koncerna līgumu var noslēgt arī kompānijas, kuras nav savstarpēji saistītas ar līdzdalību kapitālā – tādā gadījumā koncerna valdošais uzņēmums iegūst tiesības pārņemt atkarīgās sabiedrības peļņu.
 
3. Ja ir noslēgts koncerna līgums, tad koncerna valdošais uzņēmums ir tiesīgs dot tiešus saistošus norādījumus atkarīgajai sabiedrībai. Tas samazina formalitātes, piemēram, nebūs nepieciešama valdošā uzņēmuma norādījumu noformēšana abu kompāniju pilnsapulču un valžu lēmumu veidā.
 
4. Atkarības pārskata apstiprināšana vienmēr ir saistīta ar risku, ka tas neatbilst likumdošanas prasībām. Tā rezultātā mazākumakcionāri vai atkarīgo sabiedrību kreditori var celt prasību tiesā.
 
5. Ja ir noslēgts koncerna līgums, tad saskaņā ar Koncernu likumu būtiski samazinās atkarīgās sabiedrības valdes atbildība par koncerna interesēs veiktajiem atkarīgās sabiedrības darījumiem.
 
6. Kompānijas ikgadējās izmaksas par atkarības pārskatu sastādīšanu, pārbaudi, apstiprināšanu un reģistrāciju tikai augs; turpretim nedaudz lielākām izmaksām par koncerna līguma noslēgšanu ir vienreizējs raksturs, jo koncernu līgumu var noslēgt uz nenoteiktu laiku.
 
Ja Jūs domājat par koncerna līguma noslēgšanu, PETROVS&PARTNERI palīdzēs sagatavot visus dokumentus un veikt nepieciešamās darbības, lai pienācīgi noslēgtu un reģistrētu koncerna līgumu. Ja Jūs vēlaties uzzināt par koncerniem vairāk, lūdzu, zvaniet par tālr. +371 6703 5381 vai rakstiet general@petrovs.lv.
 2022, July
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    Kodulehtede valmistamine