href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
AKCIONĀRU LĪGUMS
Drukāt

Par akcionāru līgumu

Būdams viens no kādas SIA vai AS dalībniekiem (akcionāriem) Jūs nevarat piedalīties tās vadībā vai peļņas dalīšanā, Jums nav informācijas par to, kas notiek SIA iekšienē un par to, kas nosaka kompānijas darbību. Vēl vairāk, Jūs nevarat izstaties pārdodot savas akcijas par normālo cenu un Jūsu akciju vērtība nepārtraukti samazinās. Ko Jums darīt? Mūsuprāt, šādos un līdzīgos gadījumos ir vērts padomāt par akcionāru līguma noslēgšanu.
 
Akcionāru līguma priekšmets ir akcionāru savstarpējo attiecību noregulēšana. Tālāk mēs aplūkojam dažus iemeslus kāpēc būtu ieteicams slēgt līgumu starp akcionāriem.
 
Akcionāru līgumā var noteikt tādus akcionāru tiesības un pienākumus, kuru izpildīšanu piespiedu kārtā nebūtu iespējams prasīt ja tie būtu noteikti, piemēram, AS vai SIA statūtos. Šeit var būt runa par akcionāru personiskām tiesībām un pienākumiem, tādiem ka piemērām, kāda konkrēta akcionāra tiesības iecelt savu valdes locekli vai kompānijas revidentu. Akcionārs var arī, piemēram, uzņemties līgumā pienākumu veikt papildus iemaksas kompānijas kapitālā.
 
Akcionāru līgumā var arī iekļaut noteikumus, kas neattiecas tieši uz kompānijas vadīšanu, bet ir svarīgi tās veiksmīgai darbībai, piemēram, akcionāri (arī bijušie) var uzņemties saistību atturēties no konkurences ar kompāniju.
 
Akcionāru līgums var būt ļoti noderīgs kompānijas mazākuma akcionāru tiesību un interešu aizsardzībai. Tā mazākuma akcionāri var panākt iekļaušanu līgumā normu, kas prasītu kāda jautājuma izlemšanai (piemēram, par peļņas sadali) visu akcionāru piekrišanu tādējādi nodrošinot sev veto tiesības attiecībā uz svarīgiem kompānijas darbības aspektiem. Savukārt akcionāri, kuriem pieder akciju kontrolpakete, var mēģināt vienoties līgumā par normu, saskaņā ar kuru arī mazākuma akcionāriem būtu jāpārdod akcijas gadījumā, ja tiek pārdota kompānijas akciju kontrolpakete.
 
Ārkārtīgi svarīga akcionāru līguma priekšrocība ir tā konfidencialitāte atšķirībā no kompānijas statūtiem, kas ir reģistrējami un visiem pieejami Uzņēmumu reģistrā. Dažādu apsvērumu dēļ akcionāri var vienoties neizpaust līguma saturu trešam pusēm un pat noteikt līgumā atbildību par šādas saistības neizpildīšanu. 
 
Akcionāru līgums atšķiras no kompānijas statūtiem. Kompānijas statūti ir pakļauti Komerclikuma noteikumiem un ir obligāti tikai esošiem kompānijas akcionāriem. Turpretim akcionāru līgums var saistīt pat bijušos akcionārus un to regulē vispārējas Civillikuma saistību tiesību normas. Protams ka tie akcionāru līguma noteikumi, kas ir pretruna ar attiecīgajiem Komerclikuma noteikumiem, nav spēkā. Neskatoties uz to, ka atsevišķie akcionāru līguma noteikumi varētu būt tik pat veiksmīgi ierakstīti arī kompānijas statūtos, dažreiz akcionāri izvēlas par šādiem noteikumiem vienoties tieši līgumā, lai paturētu tos slepenībā.
 
Latvijas likums neregulē situāciju, kas akcionāru līgums atšķirīgi regulē jautājumus, kas ir noteikti arī kompānijas statūtos. Domājams, ka šādā gadījumā tie atšķirīgie līgumiskie noteikumi, kas skar trešo personu tiesības, nebūs spēkā un akcionāru tiesības un pienākumi būtu nosākami saskaņā ar Uzņēmuma reģistra reģistrētajiem (publiskotajiem) kompānijas statūtiem.  
 
Atšķirībā no statūtu apstiprināšanas procedūras, akcionāru līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība ir samēra vienkārša un neprasa noteiktas apliecināšanas un reģistrācijas ievērošanas. Akcionāriem vienoties var slēgt un grozīt savstarpējo līgumu pat vispār nesasaucot pilnsapulci. Vienīgi būtu vēlams šo vienošanas izteikt rakstveida formā, lai atvieglotu pieradīšanu gadījumā, ja vēlāk rodas strīds sakara ar līgumu. Tomēr, akcionāru līgumu nevar apstiprināt ar balsu vairākumu – tā noslēgšanai ir nepieciešama visu akcionāru izteikta piekrišana.
 
Akcionāru līguma veiksmīgai darbībai ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka akciju atsavināšanas gadījumā katrs jaunais akcionārs būtu pievienojas līgumam, bet iepriekšējais akciju īpašnieks tiek atbrīvots no akcionāra līgumā noteiktām saistībām. Attiecīgais priekšnosacījums akciju atsavināšanai būtu iekļaujams līgumā.
 
Akcionāru līguma institūts ir domāts galvenokārt kompānijām ar nelielo, parasti ne vairāk ka dažu desmiti akcionāru, skaitu. Ja akcionāru skaits ir pārāk liels līguma slēgšana un izpilde var būt apgrūtināta un attiecīgie noteikumi tādēļ droši vien būtu drīzāk ierakstāmi kompānijas statūtos.
 
Akcionāri var noslēgt akcionāru līgumu jebkura laikā, gan dibinot kompāniju, gan arī vēlāk. Pēdējā gadījumā arī pati kompānija var būt viena no akcionāru līguma pusēm. Tādā veidā var nodrošināt, ka noteikti pienākumi ir sasitoši kompānijai un akcionāru līgums kalpos par attaisnojuma dokumentu, lai valde izpildītu kompānijas uzņemtas saistības.
 
Šajā raksta mēs ieskicējam tikai galvenās akcionāra līguma īpašības. Ja jums radīsies vēlēšanas izmantot šo instrumentu savā komercdarbībā mēs iesākam akcionāra līguma sagatavošanai un noslēgšanai izmantot kvalificēta jurista palīdzību.
 
(C) Dmitrijs Petrovs 2006
 
Uzdot savu jautājumu, pieteikties uz konsultāciju vai vienoties par pārstāvību ar piezvanot zv. advokātu birojam „PETROVS UN PARTNERI” pa tālr. 6703 5381, vai nosūtot e-pastu uz general@petrovs.lv.
 
 
 
 
 2022, July
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    Kvaliteetne kodulehekülg