JAUNS KOMERCDĀRĪJUMU REGULĒJUMS

No 2010.gada 1.janvāra Latvijā ir jauns komercdarījumu regulējums – tika ievests „komercdarījuma” jēdziens, kā arī īpašie noteikumi atsevišķiem komersantu līgumiem.

Grozījumi Komerclikumā nosaka, ka komercdarījums ir komersanta darījums, kas saistīts ar tā komercdarbību. Ja darījums ir atzīstams par komercdarījumu, tad tam būs piemērojami šādi vispārīgie komercdarījumu noteikumi:
 
Tāpat Komerclikumā tika ietverts īpašais regulējums šādiem komercdarījumiem:
 
Tomēr arī jebkuri citi, Komerclikumā tieši nenosauktie komersantu darījumi (piemēram, pārvadājuma vai būvniecības līgums), var būt „komercdarījumi” un, līdz ar to, pakļauti augstākminētajam komercdarījumu regulējumam.