href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
Drukāt

Tiesvedība un strīdu izšķiršana - Pārstāvība tiesā, kā arī šķīrējtiesā.  

Parādu piedziņa – Debitoru parādu atgūšana; Latvijas un ārvalstu tiesu spriedumu izpilde. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. Strīdi ar kreditoriem.
 
Maksātnespējas process, t.sk. komersantu tiesiskās aizsardzības process; fiziskās personas maksātnespēja un bankrots; pārrobežu maksātnespējas process.
 
Uzņēmumu likvidācija - labprātīga (ar akcionāru lēmumu) vai piespiedu (ar tiesas spriedumu) uzņēmuma darbības izbeigšana.
 
Komerctiesības – Biznesa uzsākšana; Komerclīgumi; Strīdi; Nomas attiecības; Biznesa pirkšana un pārdošana; Reorganizācija; Ārvalstu investīcijas; Preču un pakalpojumu piegāde; Distribution & Agency.
 
Nekustamais īpašums – Development; Būvniecība; Pārbaude Due Diligence; Pirkšana; Finansēšana; Noma; Pārdošana; Planning & Zonning; Būvniecības līgumi.
 
Korporatīvas tiesības – Uzņēmumu reģistrācija; Akcionāru līgumi; Kopuzņēmumi; Koncerni; Uzņēmumu pirkšana un pārdošana; Reorganizācija; Akcionāru strīdi; Valdes locekļu tiesības un pienākumi; Filiāles un pārstāvniecības; Juridiskā Due Diligence; Maksātnespēja; Likvidācija.
 
Nodokļi – Uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļi; PVN; Muitas nodoklis; Eiropas Savienības muitas tiesības; Akcīzes nodoklis; Nekustamā īpašuma nodoklis; Sociālas apdrošināšanas maksājumi; VID lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana tiesā. 
 
Administratīvās tiesības – Strīdi ar valsts un pašvaldības institūcijām; Atļaujas; Pārbaudes; Administratīvie sodi; Valsts un pašvaldību institūciju lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana tiesā; Pārstāvība administratīvajā tiesā. 
 
Darba tiesības – Darba līgumi; Darbinieku pieņemšana un atlaišana; Darbinieku skaita samazināšana; Kolektīvā atlaišana; Koplīgums; Uzņēmuma reorganizācija; Darba attiecību izbeigšana; Darbinieka konkurences ierobežošana; Darbinieka personas datu aizsardzība.
 
Testamenti, laulības līgumi – Ja Jums nav spēkā esoša, pienācīgi sastādīta testamenta, Jūs riskējat aiziet, atstājot neskaidrā stāvoklī Jūsu ģimeni, draugus un darījumu partnerus. Arī mantojuma aplikšana ar nodokļiem tagad skar ne tikai turīgus cilvēkus. PETROVS & PARTNERI piedāvā juridisku palīdzību sastādot testamentus un slēdzot laulības līgumus. Testamentu apstrīdēšana.
 
Nekustamais īpašums – Palīdzība pērkot, pārdodot vai apgrūtinot zemi, māju vai dzīvokli. Nomas un īres līgumi. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā. Hipotēka, servitūts un citi īpašuma apgrūtinājumi.
 
Biedrības un nodibinājumi (fondi) - Sabiedriskā labuma organizācijas. Testamentārais nodibinājums. Konsultācijas un reģistrācija.
 
 
 
Ja vēlaties uzzināt vairāk zvaniet 6703 5381 vai rakstiet: general@petrovs.lv. 2022, July
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    Kvaliteetne kodulehekülg